<div align="center"> <h1>/ / e x t r e m e . s p i r i t / /</h1> <h3>v</h3> <p>v</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.widera.net/~dbzone/index" rel="nofollow">http://www.widera.net/~dbzone/index</a></p> </div>